РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

Областна администрация Благоевград предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление.

За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел, включително и тези на Областна администрация Благоевград е необходимо:

    регистриран профил в Системата сигурно електронно връчване - ССЕВ (за физическите лица с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, за юридическите лица - КЕП); към ССЕВ
    - инсталиран Adobe Reader или друг софтуер, който поддържа четенето на динамични PDF форми;
    - при необходимост от подписване на документ, инсталирано Квалифицирано удостоверение на квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

 DAEU EModel

Електронни административни услуги на Областна администрация Благоевград

   Указание: За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Благоевград, ползвайте следната връзка (link) към ЕДИННИЯ МОДЕЛ .

 Изберета услуга от раздел "Услуги предоставяни от областните администрации":

Следвайте указанията на платформата! Попълнете коректно всяко падащо меню от формуляра.  При попълване на заявлението и импортирането му в електронен вид, не променяйте наименованието на файла.

  През ЕДИННИЯ МОДЕЛ  от "Услуги предоставяни от всички администрации" може да заявите още :

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)