РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Работно време на Центъра за административно обслужване:
от 8:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване.

Съгласно Заповед ОА-РК-14 от 13.01.2014 г. с цел да се осигури непрекъсваем режим на работа за потребителите на административни услуги Центърът за административно обслужване работи с граждани от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване, всеки работен ден.

Работното време на администрацията е от 7:30 ч. до 18:30 ч., като работещите имат 8-часов работен ден с променливи граници и 30 мин. обедна почивка