РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

202100730 47

По инициатива на областния управител Николай Шушков и кмета на община Сандански Атанас Стоянов, днес се проведе работна среща във връзка с чести спирания на електрозахранването в населени места на територията на община Сандански. На срещата присъстваха кметове на населени места и г-н Атанас Георгиев – регионален мениджър на „ЧЕЗ Разпределение България“.
През последния месец в общинска администрация и в някои кметства, са били регистрирани множество сигнали от граждани и фирми за причинени неудобства и щети следствие на прекъсване на електрозахранването. Най-сериозни са проблемите в селата Дамяница, Ново Делчево, Катунци, Левуново, Вълково, Ласкарево и мелнишкия район.
Областният управител показа разбиране и загриженост за проблемите, за преките икономически и финансови загуби, които понасят домакинствата и бизнеса. Изрази пълна готовност за съдействие и подкрепа за своевременното разрешаване на проблема.

Кметът Стоянов апелира, пред представителя на „ЧЕЗ Разпределение България“, за спешни и адекватни мерки, за разрешаване на проблема, защото липсата на постоянно електрозахранване рефлектира негативно на целия район.
Регионалният мениджър на „ЧЕЗ Разпределение България“ Атанас Георгиев разясни причините за честите прекъсвания и аварии. Увери, че ще се предприемат бързи действия за отстраняването им. Поясни, че същевременно се разработват по-дългосрочни политики от страна на компанията за подобряване на качеството на електропреносната мрежа.
На продължилата повече от два часа среща бяха обсъдени и други текущи въпроси, свързани с благоустройството на община Сандански.