РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Прозрачна администрация

lice kam horata

Всеки потребител на административна услуга, предоставяна от Областната администрация има възможност да изрази своето мнение, предложение, да подаде предложение, сигнал, жалба относно административното обслужване. Това може да направи по следните начини:

     1. По пощата на адрес: гр. Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
     2. Лично, на същия адрес,  в центъра за административно обслужване;
     3. На интернет страницата на администрацията: www.blagoevgrad.government.bg;
     4. По електронна поща: Delovodstvo(at)bl.government.bg;
     5. По телефона: 0800 11 073 – "зелен телефон"  (телефонът е безплатен за гражданите).

     По всички писмено подадени предложения, сигнали, молби, жалби Областната администрация се произнася в сроковете, регламентирани в Административно-процесуалния кодекс, Закона за администрацията, съобразно конкретния случай.
     Подадените до нашата администрация предложения, сигнали, жалби се обобщават и докладват ежемесечно на Главния секретар, като се правят и конкретни предложения на тяхна база. Резултатите от техния анализа се огласяват чрез различни канали.
     На анонимно подадени предложения, сигнали, жалби и др. Областна администрация Благоевград не може да отговори.

Антикорупция

СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

corr

Телефон: 0800 11 073 – "зелен телефон"
(телефонът е безплатен за гражданите)
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Внасяне на сигнал: Комисия по превенция и противодействие на корупцията

 

Формуляр за внасяне на сигнал
Формуляр за внасяне на предложение
Процедура за регистрация, разглеждане и предприемане на действия по жалби и сигнали

Комисия  за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури  

Във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. още ...

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

СЪСТАВ
Председател: Бисер Михайлов - Областен управител на Област с административен център Благоевград
Зам. председател: Асим Адемов – Зам. областен управител на Областна администрация Благоевград
Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”


Членове на съвета:
1. Директор на ОД на МВР – Благоевград
2. Директор на РЗКО - Благоевград
3. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград
4. Директор на Регионален инспекторат по образованието
5. Представител на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Благоевград
6. Председател на Окръжен съд – Благоевград
7. Председател на Общински съвет – Благоевград
8. Председател на Сдружението на Югозападните общини
9. Директор на Радио Благоевград
10. Представител на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград
11. Представител на Американски университет в България
12. Директор на БНТ Пирин
13. Директор на ТД на НАП
14. Директор на комисията по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – Благоевград
15. Началник Митница Благоевград
16. Председател на сдружение „БОАСО”

Декларации

ДЕКЛАРАЦИИ

Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Главен счетоводител  Александър Динчев Б-112-3/29.04.2020; Б-112-3(1)/29.04.2020  т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Росица Каменарска
Б-33-3/26.03.2020; Б-33-3(1)/26.03.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен юрисконсулт  София Костова
Б-86-1/10.03.2020; Б-86-1(1)/10.03.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Стоян Терзийски Б-124-7/15.05.2020; Б-124-7(1)/15.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Снегинка Бенгюзова
Б-11-5/10.04.2020; Б-11-5(1)/10.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Магдалена Кирова Б-126-3/30.04.2020; Б-126-3(1)/30.04.2020т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Роза Филипова Б-34-4/04.05.2020; Б-34-4(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Младши специалист  Ана Вангелова Б-170-7/04.05.2019; Б-170-7(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Спаска Величкова Б-164-3/07.04.2020; Б-164-3(1)/07.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Юрисконсулт  Евелина Андонова Б-166-1/13.05.2020; Б-166-1(1)/13.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Младши специалист  Михаела Динева-Марчева Б-88-4/12.05.2020; Б-88-4(1)/12.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
     
     
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС  инж. Стилияна Ерделска
ал.1, т.1  ; по т. 1 и 2 - подадени пред Комисията
 Главен експерт  Ивайло Василев
Б-23-7/13.04.2020; Б-23-7(1)/13.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт Марио Харизанов
Б-215-3/27.04.2020; Б-215-3(1)/27.04.2020
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова Б-106-2/13.04.2020; Б-106-2(1)/13.04.2020 т. 2 -част 1 и 2
 Главен експерт  Наталия Гошева
Б-05-6/06.05.2020; Б-05-4(1)/06.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Екатерина Ръткова
Б-29-2/06.04.2019; Б-29-2(1)/06.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Миглена Бачева Б-123-2/14.05.2020; Б-123-2(1)/14.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Димитър Стоицов
Б-30-4/06.04.2020; Б-30-4(1)/06.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Красимира Крумова Б-47-4/14.05.2020; Б-47-4(1)/14.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт инж. Красимир Кулев Б-216-3/05.05.2020; Б-216-3(1)/05.05.2020;
 Старши експерт  Васил Рашков
Б-116-9/12.05.2020; Б-116-9(1)/12.05.2020т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Искра Христова
Б-74-7/30.04.2020; Б-74-7(1)/30.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Благовеска Александрова Б-115-2/28.04.2020; Б-115-2(1)/28.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Мирослав Стойчев Б-128-9/08.05.2020; Б-128-9(1)/08.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Младши експерт Искра Младенова

Б-220-1/17.08.2020; Б-220-1(1)/17.08.2020Б-220-3(1)/18.08.2020

 Младши експерт  Венчо Олев Б-206-8/09.04.2020; Б-206-8(1)/09.04.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт  Веска Михалчева Б-219-8/04.05.2020; Б-219-8(1)/04.05.2020 т. 2 - част 1 и 2
Главен специалист   Ана Жарова
Б-208-8/28.04.2020; Б-208-8(1)/28.04.2020 т.2 - част 1 и 2
 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

 

Политически кабинет
    по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от ЗПРКИ  
 Областен управител
 Бисер Михайлов
Подадена пред Министерския съвет
 
 Зам. областен управител
 Антоанета Янчева
Подадена пред Министерския съвет
 
 Зам. областен управител
 Иван Стоянов
Подадена пред Министерския съвет
 
 Главен секретар
 Ася Велкова
 чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2- pdf; чл. 12 т. 4 pdf; чл. 12 т. 4 pdf  
Администрация
 
     
Обща администрация
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 
 
по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от ЗПРКИ  по чл. 35 от ЗПКОНПИ
 Главен счетоводител  Александър Динчев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт
 Росица Каменарска
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf; чл. 12 т. 4 pdf
 
 Юрисконсулт
 София Костова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Старши експерт  Стоян Терзийски чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен специалист
 Снегинка Бенгюзова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен специалист  Магдалена Кирова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши специалист  Роза Филипова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши специалист  Ана Вангелова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши специалист  Спаска Величкова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Юрисконсулт  Евелина Николова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши специалист  Ана Жарова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
       
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС
 инж. Стилияна Ерделска
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
чл. 35, ал. 1, т. 1 pdf
 Главен експерт
 Ивайло Василев
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт
 Наталия Гошева
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт
 Екатерина Ръткова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  Миглена Бачева чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт
 Димитър Стоицов
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  Красимира Крумова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши експерт
 Васил Рашков
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Старши експерт  Благовеска Александрова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши експерт  Мирослав Стойчев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши експерт  Александър Стойчев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши експерт  Венчо Олев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши експерт  Силвия Алексова  чл. 35, ал. 1, т. 1 pdf
 Главен специалист
 Цветелина Цонкова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Старши специалист
 Искра Христова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
 
Последна промяна от Петък, 06 юли 2018г. 11:15ч.

Регистри поддържани от администрацията

gerb bg bl

 Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

flag bg

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕГИСТЪРА

ДОСТЪП

  Регистър на държавната собственост
 
с процедура
  Регистър на имотите - частна държавна собственост под управление на областния управител Вижте тук
  Регистър на имотите - публична държавна собственост под управление на областния управител Вижте тук

  Регистър на сключените договори за разпореждане по реда на  Закона за държавната собственост и ПП на ЗДС
 
с процедура

  Регистър на проектите, финансирани по Европейски програми
 
Вижте тук

  Регистър "Административен контрол"
 
заявление
 
  Областна транспортна схема
 
Вижте тук

  Регистър на язовирите на територията на област Благоевград   по общини
 
Вижте тук
  
  Регистър на Военните паметници
 
 към страницата
 
 Списък на общинските пътища в област Благоевград
 
 Вижте тук

Процедура за достъп до информация по ЗДОИ

Процедура
Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична  държавна собственост
Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост
Правно основание: Чл. 77 от Закона за държавната собственост
Необходими документи:
1. Писмено заявление по образец;
2. Други документи в зависимост от вида на исканата справка, които обосновават правния интерес:
- съдебно удостоверение;
- документ за собственост;
- удостоверение за наследници;
- доказателства за наличие на правен интерес.  
Срок за изпълнение - 7 дни
Забележка:
Прилагат се документи в оригинал или заверени с мокър печат от институцията, която ги е издала.