REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

Careers

Обявява конкурс за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 4, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

І. За длъжността:
Младши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Цялата обява виж тук

Протокол №1 от 30.05.2022 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" - Виж Протокол №1 от 30.05.2022 г.

Протокол №2 от 13.06.2022 г. за резултати от проведен тест - виж тук

Протокол №3/20.06.2022 г. - резултати класиране