REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

English Български

Classifieds

Реализиране на дейности по проект от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

ОБЯВА

за

получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

МТСП стартира набиране на офертни предложения чрез публикуване на обява на официалната страница на МТСП (https://www.mlsp.government.bg/sotsialna-ikonomika).