REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

На основание чл. 13а от Закона за държавния служител, Решение 563/29.09.2017 г. на Министерския съвет и във връзка с чл. 6 от Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация, Областният управител на област Благоевград
обявява подбор на стипендианти.

Пълният текст на Обявлениетоpdf
Приложение № 3 - Заявление за участие в подборpdf

Срок за кандидатстване - 30 дни от публикацията.