REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

Със Заповед № РД05-158/21.08.2019 директорът на РДГ Благоевград инж. Георги Янкулов забрани достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай Африканска чума по свинете - с. Аврамово, общ. Якоруда.

Заповед № РД05-158/21.08.2019