REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Областната комисия „Военни паметници”  състави регистър и картотека на военните паметници в област Благоевград.

Списък на селищата в област Благоевград с военни паметници 

Списък на погребаните военни през войната 1912-1913 г. в Горна Джумая (сканиран оригинал)

 

Комисията, със съдействието на Регионален исторически музей Благоевград и ор.полк. Гергинов, картотекира 122 паметника на територията на област Благоевград. Регистърът включва описание на паметниците, по общини и населени места, както и подробен снимков материал от 245 фотографии.

Целта на Областната комисия „Военни паметници” е да взаимодейства ефективно с институциите, органите за местно самоуправление, както и с обществените организации и сдружения за реализиране на ефективна държавна политика за издирване, проучване, картотекиране, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военните паметници.

 Областна комисия за военните паметници

Във връзка с чл. 6 от Закона за военните паметници към областния управител е сформирана Областна комисия за военните паметници.
Председател - областен управител
зам.-председател - заместник областен управител
секретар - служител ОМП

Правилник за организацията на дейността на Областната комисия за военните паметници