REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

bggerb

Държавни институцииОбластни структури
1. Министерски съвет 1. Областна дирекция на вътрешните работи - Благоевград
2. Народно събрание   2. Дирекция регионална служба по заетостта - Благоевград
3. Президент 3. Регионален инспекторат по образование - Благоевград
4. Министрество на труда и социалната политика    4. Административен съд - Благоевград    
5. Министерство на икономиката и енергетиката 5. Окръжен съд - Благоевград
6. Министерство на отбраната 6. Американски университет в България
7. Министерство на вътрешните работи 7. Югозападен университет "Неофит Рилски"
8. Министерство на външните работи 8. Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
9. Министерство на финансите 9. Регионален инспекторат по образованието
10. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 10. Регионална инспекция по околната среда и водите
11. Министерство на правосъдието 11. Басейнова дирекция Благоевград
12. Министерство на зeмеделието и храните 12. Национален парк "Рила"
13. Минстерство на образованието и науката 13. Национален парк "Пирин"
14. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 14. Областна дирекция "Земеделие" Благоевград
15. Министерство на здравеопазването  
16. Министерство на културата  
17. Министерство на околната среда и водите  
18. Агенция по обществени поръчки  
19. Електронно правителство