REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

ROADTRIP BLAGOEVGRAD

 Уважаеми Дами и Господа,
По молба на организаторите Ви каним да участвате в “ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНДУСТРИЯ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2022”, част от «НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2022», който ще се проведе на 22.02. (вторник) 2022 година, в рамките на «СЕДМИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНДУСТРИЯ 2022» - инициатива на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.
Тема: “Европейска зелена и дигитална индустрия”
Организатор: Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със специалната подкрепа на Европейската комисия.
Дата и час: 22.02. (вторник) 2022 г. от 16.00 часа
ВНИМАНИЕ: Участието във форума е БЕЗПЛАТНО.
На всички участници във форума ще бъде издаден специален сертификат за преминато обучение, свързано с Европейските политики за развитието на Европейска зелена и дигитална индустрия.

Поради пандемичната обстановка, форумът ще се проведе ОНЛАЙН – линкът за събитието е https://meet.google.com/yme-qyhk-jyu

ПРОГРАМА

15.30 – 16.00 Регистрация на участниците и гостите
16.00 – 16.20 Откриване на форума


* Кратко обръщение от г-н Веселин Халачев – Председател на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК) и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес в Брюксел
* Приветствени слова от г-н Иван Иванов – Министър на земеделието на Република България (видео обръщение)
* Приветствени слова от г-н Валери Сарандев - Областен управител на област Благоевград
* Приветствени слова от г-н Ерхард Бусек – Координатор на Инициативата за югоизточно европейско сътрудничество в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), бивш еврокомисар и вице-канцлер на Австрия (видео обръщение)

* Реч на г-жа Урсула фон дер Лайен – Президент на Европейската комисия, отправена към всички участници, ангажирани с инициативата Дни на европейската индустрия 2022 г. (видео – оригинал, на английски език с пряк звуков превод на български)

16.20 – 16.40 Първи панел: Европейски фондове и програми, упарвлявани от Европейската комисия, с директно кандидатстване в Брюксел, в подкрепа на зеления и цифровия преход на европейската икономика. Инициативатa на ЕС "Вратата към света" с бюджет от 300 милиарда евро за възобновяема енергия, инфраструктура и транспорт.
Лектори:
- Веселин Халачев - Председател на ОБК и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес в Брюксел
- Проф. д-р Майкъл Фазекаш – главен координатор на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) с Инициативата за югоизточно европейско сътрудничество (SECI)

16.40 – 17.10 Втори панел: Европейски програми, управлявани на национално ниво за новия програмен период 2021-2027 – програмите за развитие на селските региони, иновациите и конкурентоспособността, човешките ресурси, околна среда, наука и образование и др.
Европейската стратегия „От фермата до трапезата“
Стратегия на ЕС за устойчива синя икономика – мисия „Възстановяване на световния океан и води до 2030 г.»
Лектори:
- г-жа Ева Тзика – Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия
- Представители и експерти от различните Управляващи органи на съответните програми

17.10 – 17.40 Дискусионен панел: Въпроси и отговори, свързани с двата предходни панела. Дискусии за възстановяването, развитието и устойчивостта на европейската икономика – предложения, свързани с Програмата „Втори шанс“, насърчаването на предприемачеството, включително сред младите и хората на 55+, социално предприемачество, дигитализация, възобновяеми енергийни източници, кръгова икономика и др.

17.40 – 17.45 Закриване на форума

За повече информация, можете да пишете на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., както и да следите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.eu или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria .