РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 CAO map

 

Работно време на Центъра за административно обслужване (ЦАО):

от 8:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване.

 

Най-натоварени часове в ЦАО:

Понеделник: 8:30-10:30 и 16:30-17:30 часа

Вторник: 8:30-10:30 и 16:30-17:30 часа

Петък: 14:00-17:00 часа

Съгласно Заповед ОА-РК-14 от 13.01.2014 г. с цел да се осигури непрекъсваем режим на работа за потребителите на административни услуги Центърът за административно обслужване работи с граждани от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване, всеки работен ден.