РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие Публикуване
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2020 г. 26 February 2021
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2019 г. 21 February 2020
Отчети за изпълнението на програми по енергийна ефективност и за управление на потреблението на енергия - отчетен период 2020 05 March 2019
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2018 19 February 2019
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2017 19 February 2019
Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2016 г. 27 December 2017
Отчет на административен контрол върху решенията на ОбС за първо полугодие на 2016 г. 27 December 2017
Отчет за дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 2015 27 December 2017
Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта за 2015 г. 27 December 2017
Годишен отчет на върнатите и оспорени решения на общинските съвети за 2015 27 December 2017