РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Защита на личните данни

GDPR 2018 4Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни и Политиката за качество и информационна сигурност по международния стандарт ISO 27001:2013 при събирането и обработването на личните данни, във връзка с изпълнение на правомощията на областния управител.
Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни във връзка с дейностите по обработване.
от Политиката за защита на личните данни на Ръководството на Областна администрация Благоевград

Подкатегории

Лични данни

Защита на личните данни Menu