РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Динамика на населението и демографски тенденции

w m blg2011

Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души ( 01.02.2011 г.). Това прави 4,4% от населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната. Преобладаваща част от населението е в градовете на областта.

 
Съгласно административно-териториалното устройство на страната, в границите на областта се включват 14 общини 96 кметства и 280 населени места. Около 1/5 от населението   е съсредоточено в община Благоевград.

 

ОбщиниОбщоВ градоветеВ селата
Благоевград област 324 110 193 115 130 995
Банско 13 088 11 826 1 262
Белица 9 860 3 322 6 538
Благоевград 80 793 74 302 6 491
Гоце Делчев 30 823 18 899 11 924
Гърмен 14 825 - 14 825
Кресна 5 371 3 437 1 934
Петрич 53 326 28 442 24 884
Разлог 20 410 11 829 8 581
Сандански 39 898
26 045
13 853
Сатовча 15 305 - 15 305
Симитли
14 026
6 552 7 474
Струмяни 5 720 - 5 720
Хаджидимово 9 981 2 705 7 276
Якоруда 10 684 5 756 4 928

Делът на градското население спрямо общото за областта е 59,5% (193115 души) към 01.02.2011 г.. В областния център живеят 77346 души от градското население. Градовете Банско, Петрич, Сандански, Годе Делчев и Разлог са с население от 10000 до 30000 души. Останалите градове –  Симитли, Якоруда, Кресна, Белица, Хаджидимово са малки (с население под 10000 души). На територията на област Благоевград се намира най-малкият град в страната – гр. Мелник.
 
Разпределение на населението по възрастови групи към 01.02.2011 г. (експресни резултати).

popul blg

Население по общини и пол към 01.03.2001 и към 01.02.2011 година.

popul blg2

Тенденциите в динамиката на населението на област Благоевград е към намаляване на населението. Изключение от общата тенденция за областта са община Благоевград и община Белица.