РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Новини

Областна администрация Благоевград внедрява нов модел за управление на качеството - CAF

caf 2017

Областна администрация Благоевград започна процеса по внедряване на нов модел за управление на качеството по проект на Института по публична администрация (ИПА) „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.
Областна администрация Благоевград в е една от шестнадесетте администрации в страната, избрани за пилотно въвеждане на модела с подкрепата на ИПА. Общата рамка за оценка CAF в публичния сектор е с особен фокус на организациите от държавната администрация в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.
Областна администрация Благоевград, прилагайки Общата рамка за самооценка CAF, има за цел повишаване качеството на управление и организацията си на работа на всички нива, а с това да отговори на повишаващите се изисквания на гражданите към администрациите и административното обслужване. Работната група по самооценка започна работа по утвърдените дейности и график, като консултант в работата е Емилия Александрова - държавен експерт в Дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет.

Национална кръгла маса „Национална сигурност и миграционен натиск: рискове и решения"

Областният управител Бисер Михайлов участва в днешната Национална кръгла маса на тема: „Национална сигурност и миграционен натиск: рискове и решения“, която се проведе в Югозападен университет „Неофит Рилски“.
Целта на експертната дискусия бе да се обсъдят въпроси, свързани с външната и вътрешна политика на страната във връзка с националната сигурност и рисковете, които крие миграционният натиск.
„Нашата страна като част от Европейския съюз и глобалния свят е изправена пред редица рискове за своята национална сигурност, затова ние трябва чрез всички възможни механизми да подсигурим сигурността на държавата и населението ни. В изпълнение на всичко това, на областно ниво към настоящия момент сме изпълнили всички възложени задачи от страна на правителството, имащи връзка със сигурността“, заяви Областният управител и допълни, че представянето на докладите по темата от участниците дава ясен знак за значението и ползите от представяне на информация, която ще допринесе за третирането на проблема на едно по-високо политическо и експертно ниво.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с проблеми на страните по т.нар. Западнобалкански маршрут, вследствие на увеличения миграционен натиск, напрежението на гръцко-македонската граница след въвеждането на дневни квота за прием от страна на Германия и Австрия, диалогът между ЕС и Турция във връзка с бежанската криза, споразумението ЕС - Турция и влиянието му върху миграционния натиск върху България.

2016 04 11 2

В дискусията взеха участие: г-н Цветан Цветанов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към 43-то ОНС; ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“- доц. д-р Борислав Юруков, кметът на община Благоевград - д-р Атанас Камбитов, бившият министър на вътрешните работи проф. д-р Веселин Вучков; съветникът към политическия кабинет на министър-председателя - ген. лейтенант (о.р) Аньо Ангелов; секретарят на Съвета по сигурност към Министерски съвет - Георги Кръстев; заместник-председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Кирчо Киров; евродепутатът Ангел Джамбазки, експерти и представители на ключови институции, занимаващи се с националната сигурност.