РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

доброжолци 4

 

 

В Областна администрация - Благоевград се проведе семинар за дейността на доброволните формирования на територията на областта. Събитието, което е част от изпълнението на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г., бе открито от областния управител Валери Сарандев.
В срещата участваха представители на Областна администрация, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, представители на общини от област Благоевград и служителите, натоварени със задачи по защита при бедствия.
Директорът на РД ПБЗН – Благоевград, инж. Георги Пармаков, запозна присъстващите с актуалното състояние на доброволните формирования и подчерта изключителната роля на доброволческата дейност. Обсъдени бяха възникнали проблеми и направени предложения за тяхното преодоляване. По време на семинара бе направена и презентация на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 г. В нея са заложени 4 основни цели – утвърждаване на формированията като надеждна съставна част на единната спасителна система, сътрудничество между местната власт, работодателите и Националното сдружение на доброволците в България, повишаване обществената значимост на доброволните формирования в България и четвъртата цел е привличане на младежи от 16 -18 годишна възраст към доброволческата дейност.
Инж. Пармаков съобщи, че в община Кресна предстои да бъде изграден обучителен център за подготовка на доброволци, който ще е от голяма полза за доброволните формирования. Областният управител г-н Сарандев увери присъстващите, че могат да разчитат на съдействие от страна на Областна администрация за взаимодействие между институциите, което да допринесе за развитието на доброволните формирования и до повишаване способностите на държавата за защита на населението в областта.
 Към момента на територията на област Благоевград работят доброволни формирования, в които членуват 151 доброволци.

доброжолци 3