РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

По повод появилите се в медиите  публикации относно оспорването от областния управител на незаконосъобразното повишаване на такса битови отпадъци в община Благоевград, Областният управител Валери Сарандев категорично отхвърля твърденията, че спорът с общински съвет -Благоевград е решен окончателно.
Към настоящия момент, срещу решенията на Административен съд Благоевград има внесени жалби от областния управител. Спорът е отнесен за решаване пред Върховен административен съд и се чака произнасяне по същество.