РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

официален сайт bg

Николай Шушков пожела на участничките в женската и детската на група на „Високо пеене” да запазят творческия си дух и да продължават да радват с присъствието си в духовния живот на областта.
Да пазят и предават оригиналния старинен стил пеене „на високо” от Долен и Сатовча на следващите поколения.
Подчерта, че уникалното музикално наследство, което благодарение на тях ще остане живо и за следващите поколения, е извървяло дългия път на признанието от Международното отличие на фондация „Хердер”, Хамбург през 1988 г., през Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство в категория „Традиционно пеене и свирене” – 2010 г., та до днес, когато остава в съкровищницата на световната култура.
Женската и детската група за „Високото пеене” съхраняват традиционното звучене и старинните кодове в архаичната звучност на музикалната селищна култура и с постиженията си са повод да отдадем значимото на българския фолклор и неговите носители.

babi