РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

ОБЩИНА СИМИТЛИ – ОБЩИНА С ПЕРСПЕКТИВИ, УЮТНА И ГОСТОПРИЕМНА

Местоположение

Община Симитли /529 кв. км; 15531 ж./ е разположена в Симитлийската котловина по средното течение на река Струма, в склоновете на 4 планини – Рила, Пирин, Влахина и Малешевска. В състава и влизат административният център – град Симитли и 17 села. Граничи с Благоевградска, Разложка и  Кресненска община и с Македония. Релефът на общината е разнообразен, нопреобладава полупланинският и планинският. В границите и влизат източните склонове на планините Влахина и Малешевска и части от Национален парк “Рила” и Национален парк “Пирин” с неповторими природни ландшафти. През територията и преминава живописната река Струма, проправила си път между планините и образувала два от най-красивите проломи – Орановския и Кресненския. Разломната структура на релефа е обособила появата на десетки минерални извори, които с лечебните си свойства са истинско богатство и предпоставка за превръщането на  общината в развиващ се балнеоложки център.
Климатът е преходно-средиземноморски – в по-ниските части и планински – в по-високите. Това обуславя богат и разнообразен растителен и животински свят.
Общинският център –  град Симитли /7466 ж./ е разположен на кръстопът. Оттук минават стратегически важните за страната ни и Европейския съюз пътища към Р. Гърция и Р. Македония. Географското разположение и добре развитата инфраструктура дават възможност за трансгранично икономическо и културно  сътрудничество и за развитието на туризма.

Икономика

Симитли има възлово транспортно значение. През него се осъществяват пътни връзки по направления Разлог, Банско, Гоце Делчев, Драма, Сандански, Кулата, Солун, Атина - основни европейски коридори. Минералната вода се използва активно и за оранжерийно производство. В Симитли действа най-голямата в региона оранжерийна база за производство на зеленчуци и цветя. Профилиращите отрасли, в които работи по-голяма част от трудоспособното население са предимно в миннодобивната промишленост, дърводобив и дървообработване, текстилна промишленост и селско стопанство. Традициите на аграрното производство в общината са се формирали под влияние на природните дадености в Среднострумския район. Основните култури - тютюнът, зеленчуците, овощарството, лозята и пасищното животновъдство са най-подходящите подотрасли за общината и дават облика на селското стопанство.
 

Туризъм и забележителности

Създаване на условия, благоприятни за бизнеса и привличане на местни и външни инвеститори в тези области са  приоритет в дейността на Общинска администрация.
В околностите на Симитли, в селата Железница, Докатичево, Градево и Меччкул, има множество възрожденски църковни храмове – паметници на културата, с ценна високохудожествена украса, всеки от които със своя уникалност и очарование.
В близост до града и с. Крупник има много забележителни археологически паметници от трако-римската  епоха, къснооантичната епоха и Средновековието. Един от най-емблематичните за общината е Тросковският манастир/XII в./ - останки от средновековен манастир от времето на Иван – Асен II/1218 – 1241/, манастирската църква “Св. Арх. Михаил” е многократно възстановявана/.  Т.М. е забележителен паметник на средновековната и възрожденска култова архитектура. Бил е важно духовно средище за района.В близост до него се намират впечатляващите природни образувания “Морените” и  живописните Коматински скали – две от многобройните природни  забележителности на територията на общината.
Битът, фолклорното и етнографско наследство тук имат своите характерни особености, но са по-пъстри от другите общини. Разнообразието им е обусловено от превратното историческо минало и заселването на население от Егейска и Вардарска Македония. Запазени са многобройни древни обреди и обичаи, най-популярният от които е “Бабугеруване”.
Природата и културното наследство – това е  богатството и  основата, върху които се гради бъдещето на община Симитли – уютна и гостоприемна.  

 

Simitli 
Контакти:
гр. Симитли 2730
ул. „Христо Ботев” № 27
Тел:  0748/72138, Факс: 0748/72231
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.simitli.bg