РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

1. Областен съвет за развитие 
2. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
3. Областен експертен съвет по устройство на територията
4. Областен съвет за тристранно сътрудничество
5. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
6. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
7. Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата
8. Обществен съвет към областния управител
9. Областен съвет по сигурността
10. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
11. Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
12. Областна комисия по обществен ред и сигурност
13. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград
14. Комисия по заетост към Областния съвет за развитие
15. Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми
16. Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани
17. Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград